Pretražite smještajne kapacitete, rent-a-car, ugostiteljske objekte

 
 
Učesnici Konferencije o šumarstvu apeluju na zakonodavnu vlast:
Usvojite ili odbacite Zakon o šumarstvu koji je u proceduri!
Podijeli
 

 

Suzbijanje nezakonitih aktivnosti u šumarstvu i otklanjanje prepreka izvozu, neke su od tema 6. zajedničke godišnje konferencije o šumarstvu Bosne i Hercegovine (JAFC 13) koja je održana danas, u okviru 31. međunarodnog sajma šumarstva, drveta, namještaja, unutrašnjeg uređenja i prateće drvne industrije INTERIO 2013. Osnovni problem, na koji je ukazano i danas, predstavlja nedostatak zakonske regulative, odnosno, kada je o Fedraciji BiH riječ, zastoj pripremljenog Zakona o šumama u parlamentarnoj proceduri. Na to je u svome uvodnom izlaganju ukazala i pomoćnica u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Danica Cigelj. Učesnici Konferencije uputili su apel predstavnicima zakonodavne vlasti u Federaciji da se konačno izjasne o ponuđenom zakonskom dokumentu:
 
- Treba tražiti izjašnjavanje Parlamenta o ponuđenom Zakonu o šumama, pa da ga usvoje ili odbiju, ali sa argumentima. Situacija u šumarstvu u BiH je vanredna i prijeti nam biološka katastrofa, a uskoro bismo mogli doživjeti da više nemamo šume – kazao je Ahmed Sejdić, direktor Javnog preduzeća BH šume.
 
On je dodao kako se, unatoč ranije zacrtanim planovima, kasni u izradi „šumarskog programa“, te da je koncept izrade studija, koji se trenutno primjenjuje, loš i neučinkovit. Jedna od glavnih tema ovogodišnje Konferencije o šumarstvu je i bila upravo provedba nedavno donesenog plana aktivnosti na zadovoljenju zahtjeva uredbe EU o drvetu. Ova uredba, poznata kao EU TR, tretira pitanja zakonitosti sječe i predstavlja ozbiljnu prijetnju daljem izvozu proizvoda od drveta u zemlje EU.
Jedan od ciljeva Konferencije je bio i utvrditi stanje i napredak u reformama u šumarstvu, u skladu sa evropskim standardima.
 
- U tom smislu, BiH kao zemlja napreduje, uhvaćen je dobar tempo, kad je riječ o usvajanju FSC CoC certifikata. Prema posljednjim informacijama, u BiH su usvojena 154 CoC certifikata, što je dobra podloga za dobijanje pozitivne ocjene u okviru EU TR – istakao je Lukša Šoljan, šef tima sektora drvoprerade i šumarstva, USID Sida FIRMA Projekat BiH.
Na Konferenciji u Sarajevu je istaknuta i potreba saradnje šumarskog i drvoprerađivačkog sektora i u budućim projektima i aktivnostima. 
 
- Potrebna nam je i važna još bolja saradnja ova dva sektora. Trgovat će se i ubuduće sa Evropskom Unijom, morat će se primjenjivati i evropski standardi i mi moramo ići naprijed koristeći i iskustva iz okruženja – kazao je profesor Murčo Obučina, kao predstavnik CEPOS-a (Centar za podršku održivom gazdovanju šumskim resursima).
 
On je iznio kratki pregled studija o tranziciji sa nekadašnjih (JUS) standarda na evropske (BAS EN) u oblasti šumarstva i drvne industrije, navodeći primjere iz prakse eksploatacije šume i različitog pristupa klasificiranju sortimenata. 
 
Ovogodišnji susret predstavnika sektora šumarstva u Bosni i Hercegovini, drvoprerađivačkog sektora i ostalih zainteresiranih strana prevashodno je bio posvećen razmjeni iskustava na suzbijanju nezakonitih aktivnosti u šumarstvu, ali i promociji i prezentaciji novih projekata te unapređenju odnosa sa drvnom industrijom BiH. Organizatori 6. zajedničke konferencije o šumarstvu BiH su USAID-Sida FIRMA projekat, u saradnji sa Drvnim klasterom u BiH, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, te Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.
 
Sajam INTERIO 2013 koji se održavao u Centru Skenderija od 13. do 18. marta danas je zvaničo i zatvoren.