Povećan broj turističkih noćenja
Sarajevo najviše posjećuju Hrvati
9. Decembar 2013 - 17:37

Kanton Sarajevo je u novembru 2013. godine posjetilo 20.776 turista, što je za 18,1 posto više u odnosu na novembar  prošle godine. Turisti su ostvarili 40.659 noćenja, što je za 22,3 posto više u odnosu na isti period 2012. godine.

U strukturi ukupnih dolazaka turista u Kanton Sarajevo, 74,6 posto dolazaka ostvarili su strani turisti, a 25,4 posto domaći turisti. Najviše stranih turista je došlo iz Hrvatske (28,7 posto), Turske (13,7 posto), Srbije (6,8 posto), Slovenije (5,7 posto) i Švedske (4,5 posto).

U strukturi ukupnih noćenja turista 78,2 posto noćenja ostvarili su strani turisti, dok su 21,8  posto ostvarili domaći turisti. U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja su ostvarili turisti iz Hrvatske (22,9 posto), Turske (14,9 posto), Srbije (5,8 posto), Slovenije (5,2 posto) i Švedske (4,5 posto).

Prosječno zadržavanje turista je bilo 1,9 noćenja.

Najduže su boravili turisti iz sljedećih zemalja: Rusije 5,1 noćenje; Kuvajt 4,8 noćenja; Ujedinjeni Arapski Emirati 4,5 noćenja; Ukrajina 3,8 noćenja; Danska 3,2 noćenja; Armenija 3 noćenja.

Kanton Sarajevo su u novembru 2013. godine posjetili turisti iz 92 države svijeta.

Iskorištenost smještajnih kapaciteta iznosila je 39,3 posto sa aspekta popunjenosti soba, odnosno 18,3 posto sa aspekta popunjenosti ležaja.

 

Pretražite smještajne kapacitete, rent-a-car, ugostiteljske objekte