Pretražite smještajne kapacitete, rent-a-car, ugostiteljske objekte

 
 
Historija - Povjest Bosne i Hercegovine
Podijeli
 

U prvim stoljećima nove ere, područje Bosne je bilo dio Rimskog Carstva. Nakon pada carstva, Bosnu su svojatali Bizant i zapadni nasljednici Rima. Slaveni su se naselili u 7. stoljeću. Država Bosna prvi put se pojavljuje u pisanim historijskim izvorima u X stoljeću. U to vrijeme se prostirala od rijeke Drine na istoku pa sve do Jadranskog mora. Tokom ranog srednjeg vijeka Bosna je bila na udaru Vizantije, Mađarske i susjednih država Hrvatske i Srbije. Za vrijeme vladavine Kulina Bana (1180-1204), Bosna je bila nezavisna međunarodno priznata država. U to vrijeme njeni susjedi pokušavaju da unište Bosansku crkvu (Bogumile), nastalu na razmeđu između Katolicizma i Pravoslavlja. Bosanska crkva dala je svoj doprinos u razvoju specifičnog duhovnog ambijenta u Bosni tokom tri stoljeća u kojima je Bogumilstvo predstavljalo dominantnu religiju u Bosni.

Bosna i Hercegovina kroz historiju, istoriju, povijest

Tokom XII stoljeća bosanska država je bila izgrađena na parlamentarnom principu sa specificnim političkim i vjerskim odnosima. Sa krunisanjem Kralja Tvrtka I (1377), Bosna postaje kraljevina, te za vrijeme njegove vladavine (1353-1391) dostiže i svoju maksimalnu povrđinu rasprostirući se od rijeke Save na sjeveru pa sve do otoka Korčule i Hvara, te od Zrmanje i Knina na zapadu, te do Sjenice i Lima na istoku. Vladajuća dinastija u srednjovjekovnoj bosanskoj državi bili su Kotromanići.

PERIOD OTOMANSKE VLADAVINE

U vrijeme invazije Otomanske imperije u XV stoljeću na prostore država Balkana Bosna potpada pod Tursku vlast 1463. godine, kada je Sultan Mehmed Osvajač osvojio grad Bobovac i time prekinuo vladavinu dinastije Kotromanića. Turci su na prostoru Bosne uspostavili "Bosanski Sandžak". Od 1580. godine u Bosni je uspostavljen pašaluk kao forma teritorijalne i političke organizacije unutar Otomanske imperije. Dolazak Turaka sa sobom je donio mnoge promijene u bosanskom društvu. Veliki dio stanovništva prelazi na Islam, izgrađuju se novi gradovi u orijentalnom stilu, dolazi do promjena i u ekonomskoj organizaciji društva. Bosanci učestvuju u ratovima koje je Otomanska imperija vodila na teritoriji zapadnog Balkana i centralne Evrope. Nakon velikog Bečkog rata (1683-1699) i neuspjeha Otomanske vojske da zauzme ovaj grad, Bosna postaje zapadna provincija Otomanske imperije. Karlovačkim mirovnim ugovorom (1699.) potvrđene su istorijske granice Bosne na sjeveru, zapadu i jugu. Tokom XVIII i u prvoj polovini XIX stoljeća Bosanci vode odbrambene ratove protiv Austrije i Venecije, u isto vrijeme zahtijevaju autonoman status u okviru Otomanske imperije. Javljalo se više pobuna protiv turske vlasti kao što je pokret Husein-kapetana Gradaščevića (1831-32), koji je konačno ugušen vojnom intervencijom Omer-paše Latasa. Taj poraz bosanskih begova imat će duboke historijske konsekvence. Reforme koje su sprovođene 1860. godine daju Bosni izvjestan stepen autonomije.

Počitelj

PERIOD AUSTRO- UGARSKE

 Nakon pobune kršćana 1875.-78. i velike "Istočne krize" Berlinski kongres (1878.) daje mandat Austro-Ugarskoj monarhiji da okupira Bosnu. I pored velikog otpora stanovništva, uglavnom Bošnjaka, Austro-Ugarska uspijeva da uspostavi svoju vlast u Bosni. 1908. godine Austro-Ugarska je izvršila aneksiju, čime Bosna i zvanično postaje dio Austro-Ugarske monarhije. Uspostavljen je parlament 1910. godine  koji je uključivao predstavnike sva tri naroda u Bosni. Period vladavine Austro-Ugrarska također donosi velike ekonomske i kulturne promjene.
Krajem prvog svjetskog rata Bosna i Hercegovina biva izdvojena iz sastava Habsburške monarhije od strane njenog Nacionalnog Parlamenta i zajedno sa Hrvatskom, Slovenijom i Srbijom ulazi u sastav novostvorene Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

IZMEDJU DVA SVJETSKA RATA

Na osnovu Vidovdanskog ustava Bosna je zadržala svoju cjelovitost unutar Kraljevine SHS sve do obaranja ovog ustava 1929. godine. Nakon toga teritorija Bosne je podjeljena na četiri dijela. 1939. godine po sporazumu Cvetković-Maček jedan dio teritorije BiH je uključen u sastav banovine Hrvatske.

DRUGI SVJETSKI RAT

Nakon raspada Jugoslavije (1941.), Bosna i Hercegovina potpada pod vlast NDH (Nezavisne Države Hrvatske) na demarkacionoj liniji između italijanske i njemačke okupacione zone. Tokom II svjetskog rata u BiH se javlja jak antifašisticki pokret. U novembru 1943., Zemaljsko Antifašističko Vijeće Narodnog Oslobođenja BiH (ZAVNOBIH) je donijelo odluku kojom se potvrđuju granice BiH. Prema odlukama sa prvog zasjedanja ZAVNOBIH -a, BiH je nedjeljiva državna cijelina ravnopravnih naroda i građana koji u njoj žive.

SUVERENITET

U procesu dezintegracije Jugoslavije, nakon višestranačkih izbora 1990. godine i nakon građanskog referenduma (provedenog od 28. februara do 1. marta 1992. godine) Bosna i Hercegovina je proglasila svoju neovisnost u svojim istorijskim i međunarodno priznatim granicama. Na osnovu rezolucije broj 755 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 20. maja 1992. godine Bosna i Hercegovina je i međunarodno priznata kao nezavisna država.  foto: A.E. - H.K. - A.M.