Pretražite smještajne kapacitete, rent-a-car, ugostiteljske objekte

 
 
Dinara
Podijeli
 

Veličanstvena planina Dinara je morfotektonski dio Dinaridskih Alpa, planinskog lanca koji se proteže područjima Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, u smjeru od sjeverozapada prema jugoistoku, razdvajajući Jadransko more od Panonske zaravni.
Troglac, najviši vrh Dinare doseže 1.913 metara nadmorske visine. Ona je prirodna granica između Dalmacije, južnog dijela Bosne i Hrvatske, kao visoki zid koji dijeli dva različita svijeta - mediteranski na svom južnom djelu i kontinentalni. Samim tim, ona je prirodna granica između mediteranske klime Jadranskog mora i kontinentalne klime u zaleđu planine. Mnoge divlje zvijeri nastanjuju ovu planinu, poput divlje mačke, vuka, lisice, čaglja, lasice, kune, smeđog medvjeda, i risa. Na Dinari postoji malo stalnih naseobina. Uglavnom su to skromne ljetne kolibe, koje pripadaju stočarima iz podnožja planine, uz mali broj sela koje se nalaze u nekoliko većih dolina. Kroz ovo područje, koje karakteriše manjak vode posebno tokom suhog ljetnog razdoblja, teče rijeka Cetina, pružajući krajoliku jedinstvenu ljepotu. 
Na samoj planini ne postoje rijeke i potoci zbog njene porozne vapnenačke strukture. Voda se može naći jedino u mlakama i zaleđenim jamama. Mješovite šume bukve i srebrne jele, s bogatom faunom, karakterizirane su najmanjim temperaturnim promjenama između dana i noći.
Dinara je stoga postala vrlo interesantna planina za naučnike s različitih područja - botaničare, zoologe, arheologe, speleologe i druge, potičući ih na daljnja istraživanja. Jasno je da planina nije do sada dovoljno istražena.