Pretražite smještajne kapacitete, rent-a-car, ugostiteljske objekte

 
 
Kozara
Podijeli
 

Planina Kozara se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Svojom visinom, prostranstvom i ljepotom dominira tim područjem, iako visina nijednog od njenih vrhova ne prelazi 1000 metara nadmorske visine. U širem području, Kozara kao brežuljkasti predio ispresjecan dolinama i omeđen rijekama - Savom na sjeveru, Vrbasom na istoku, Unom na zapadu te Gomjenicom na jugu, predstavlja pravi biser tog dijela BiH.
Dio planine Kozare je proglašen Nacionalnim parkom 1967. godine. On se nalazi oko 50 kilometara sjeverozapadno od Banjaluke i ubuhvata centralni dio planine čijim središtem dominira područje Mrakovice. Ovaj park je član Federacije nacionalnih parkova Evrope – EUROPARC. Složenost djelovanja ekoloških faktora na ovom prostoru omogućili su i veliku biološku raznovrsnost, kako biljnog tako i životinjskog svijeta. Umjereno-kontinentalna klima Kozare je izmijenjena pod uticajem atlantske klime, te reljefom i djelovanjem drugih ekoloških faktora.

Mnoga potkozarska sela čuvaju tradiciju i narodne običaje koji su se ovdje stvarali vijekovima. Specifična pjesma “ojkača”, narodna nošnja, narodne igre, kuhinja i tradicionalne aktivnosti u polju daju kozarčkim selima odlike po kojima su jedinstvena u svijetu. Na Kozari i u potkozarju se organizuje niz tradicionalnih manifestacija koje upotpunjuju boravak na ovoj pitomoj planini.