Pretražite smještajne kapacitete, rent-a-car, ugostiteljske objekte

 
 
Majevica
Podijeli
 

Planina Majevica sjeveroistočne Bosne. Pruža se pravcem sjeverozapad - jugoistok između Posavine na sjeveru, Semberije na sjeveroistoku i istoku, Sprečanske kotline na jugu, te planine Ratiš i Tinjske kotline na zapadu. Duga je 56 km, a maksimalno široka do 25 km. Najviši vrh, Stolice (916 m n.v.), nalazi se na njenom krajnjem jugoistočnom dijelu. Prema većini morfometrijskih klasifikacija, Majevica se smatra niskom planinom. 
Niži dijelovi Majevice imaju tipičnu umjereno - kontinentalnu klimu, a viši pretplaninsku. Pretplaninska klima je od umjereno kontinentalne hladnija u prosjeku za 2 do 4 stepena celzijusa. Postoje veće mikroklimatske razlike, uvjetovane reljefom. 
U vegetacijskom smislu, preovladavaju bukove šume na sjeveroistočnim padinama, i hrastovo - grabove šume na jugozapadnim. Jugozapadne padine su gušće naseljene tako da je na tom području šuma većim dijelom zamijenjena pašnjacima, voćnjacima i njivama. Veći šumski kompleksi su očuvani na sjeveroistočnoj strani planine. 
Planina je bogata životinjskim svijetom, među kojim je i dosta lovne divljači (srna, divlja svinja, zec, lisica, jazavac, kuna bjelica, fazan i dr...). Prostor Majevice je naseljen od prahistorijskog vremena. Na lokalitetu Grabovik (Zaketuše) kod Srebrenika, pronađeni su ostaci materijalne kulture iz bronzanog doba. Kontinuitet naseljenosti seže do današnjih dana. Danas je podnožje Majevice gusto naseljen prostor (jugozapadno podnožje u prosjeku 150 - 250 stanovnika/km2, a sjeveroistočno 80 - 100 stanovnika/km2). Danas su tu smješteni mnogi gradovi koji imaju funkciju lokalnih (Srebrenik, Lopare, Čelić, Kalesija), ali i regionalnih centara (Tuzla).

Poredeći s ostatkom Bosne i Hercegovine, ovaj kraj je privredno dobro razvijen. Osim poljoprivrede (voćarstvo, stočarstvo..), ovdje su se relativno rano počele razvijati i rudarstvo (so, ugalj...) i s njim povezana industrija (energetika, hemijska ind. razne vrste lake industrije...). Sve se to nalazi u podnožju ove pitome planine. Na samoj planini, ali i u podnožju otkrivena su nova nalazišta soli i nafte. Danas se sve više razvijaju uslužne djelatnosti, a vezano za samu planinu i turizam.