Pretražite smještajne kapacitete, rent-a-car, ugostiteljske objekte

 
 
Neretva
Podijeli
 

Neretva je najduža i vodom najbogatija rijeka Jadranskog sliva. Izvire na 1.227 metara nadmorske visine, pod vrhom Grdelj, koji pripada ograncima planine Lebršnik. U svom gornjem toku protiče kroz dolinu koja se pruža paralelno sa planinskim masivima i ne presijeca ih.

Do ušća Rame teče prema sjeverozapadu, a kad primi ovu pritoku naglo skreće ka jugu. Ovaj dio Neretve odlikuje se kanjonskim stranama visine od 800 do 1.200 metara, na kojima nema gotovo nikakve vegetacije. Neretva ima sva karakteristična svojstva planinske rijeke, sa relativno velikim padom i jakom mehaničkom snagom. Napuštajući kanjon, ulazi u Mostarsko polje, a zatim, pošto napusti klisuru, ulazi u svoj donji tok, koji počinje nizvodno od Čapljine. Dalje se dolina Neretve širi i odlikuje širokim poplavnim pojasom uz korito rijeke. Glavne pritoke su joj Rakitnica, Rama, Buna, Bregava, Trebižat. 

Raspolaže velikim hidro-energetskim potencijalom, pa je na Neretvi, pet kilometara iznad Jablanice, podignuta lučna brana i na taj način je rijeka, uzvodno do Konjica, pretvorena u akumulaciono jezero. U Neretvi nalazimo potočnu pastrmku, mekousnu pastrmku, glavaticu, lipljena, gagicu, i riječnog raka, te brojne druge vrste. Iako se rijeka redovno poribljava, mekousna pastrmka i glavatica su pred nestajanjem, a i čitav riblji fond je mnogo osiromašio. 

Adrenalinska rijeka Neretva,rafterima i kajakašima pruža neponovljiv doživljaj sa svojim prelijepim kanjonom i vodopadima, koja se vide prilikom spuštanja.