Pretražite smještajne kapacitete, rent-a-car, ugostiteljske objekte

 
 
Sava
Podijeli
 

Sava je internacionalna rijeka crnomorskog sliva, koja u Bosnu i Hercegovinu ulazi kod Jasenovca, na nadmorskoj visini od 94 metra, a napušta je kod Bosanske Rače na 87 metara nadmorske visine, sa razlikom u padu od 7 metara. Ukupna dužina Save je 945 km, a kroz Bosnu i Hercegovinu teče u dužini od 331 km i tu su joj pritoke: Una sa Sanom, Vrbas, Ukrina, Bosna, Tolisa, Tinja, Brka, Lukavac i Drina.  

Sava nastaje u blizini Lancova u Sloveniji, spajanjem Save Dolinke (koja izvire u dolini između Triglava i slovensko-austrijske granice kod Kranjske Gore) i Save Bohinjke (ona nastaje izlijevanjem iz jezera Bohinj kod mjesta Ribičev Laz). Najvodonosnija je pritoka Dunava u koji se uliva u Beogradu, u Srbiji. Jednim dijelom čini granicu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a potom između Bosne i Hercegovine i Srbije. U Bosni i Hercegovini većim je dijelom plovna i na njoj se odvija veoma gust riječni saobraćaj. Najveće luke na Savi u BiH su u Bosanskom Šamcu i Brčkom. 

Kroz mnogo milenija ova rijeka teče tiho i dostojanstveno, moćna u svojim izlivima bijesa kada plavi okolna polja i naselja. Značaj ove rijeke ogleda se i u tome da je po njoj nazvano cijelo jedno područje – Bosanska Posavina.