Pretražite smještajne kapacitete, rent-a-car, ugostiteljske objekte

 
 
Trebišnjica
Podijeli
 

Trebišnjica je hercegovačka rijeka, najveća ponornica na Balkanu i jedna od najvećih u svijetu. Duga je 96,5 km, izvire na nadmorskoj visini od 398 metara i dio je kompleksa podzemnih i nadzemnih rijeka čije je krajnje ishodište Jadransko more kod Dubrovnika.

Nije jednostavno opisati put ove rijeke sa “sto imena” od izvora do ušća. Sve počinje na planini Čemerno, između Gacka i Tjentišta, gdje izvire potočić po imenu Vrba, koji kroz vododerine preko kamenja teče prema jugu i najednom nestaje, da bi u Gatačkom polju još veći izbio iz zemlje, ovaj put pod imenom Mušnica. Nedaleko ponovo nestaje, a koji kilometar dalje pojavljuje se, sada kao Ključka rijeka. I opet se ovoj vodi gubi trag. Slično, neuhvatljivo, ponašaju se i okolni potočići kojih ima svuda okolo... A onda se ispod Bileće, iz jedne ogromne pećine, rađa prava velika rijeka koja prvi put pod imenom Trebišnjica teče  prema jugu, kroz Trebinje i Popovo polje. Tamo je opet zametala tragove i u svoj snazi se pojavljivala kod Dubrovnika kao Ombla (Dubrovačka rijeka), da bi pobjegla u Jadransko more. I tako je bilo do sredine 60-ih godina prošlog stoljeća, kada je zauzdana izgradnjom hidro-energetskog sistema.