Istočni Drvar - Geografija i klima

U opštini se nalaze sledeća naseljena mesta: Potoci, Srnetica, Dražići i Uvala. Naseljena mesta predratne opštine: Ataševac, Bastasi, Brda, Bunčevac, Vidovo Selo,Vrtoče, Gruborski Naslon, Drvar, Drvar Selo, Zaglavica, Župa, Župica, Kamenica, Ljeskovica,Mokronoge, Motike, Mrđe, Podić, Podovi, Poljice, Prekaja, Trninić Brijeg, Šajinovac iŠipovljani iz stare opštine Drvar (Titov Drvar) su posle Dejtonskog sporazuma pripaliFederaciji BiH i dalje čine opštinu Drvar, dok naseljena mesta: Boboljusci, Bosanski Osredci,Gornji Tiškovac, Veliki Cvjetnić, Veliko Očijevo, Mali Cvjetnić, Malo Očijevo, Martin Brod,Očigrije, Palušci i Trubar više nisu deo opštine Drvar, već pripadaju opštini Bihać.

Pretražite smještajne kapacitete, rent-a-car, ugostiteljske objekte