Pretražite smještajne kapacitete, rent-a-car, ugostiteljske objekte

 
 
Aerodromi u Bosni i Hercegovini
Podijeli
 

Lokacija

ICAO

IATA

Naziv aerodroma

Međunarodni

 

 

 

Banja Luka

LQBK

BNX

Međunarodni aerodrom Banja Luka

Mostar

LQMO

OMO

Međunarodni aerodrom Mostar

Sarajevo

LQSA

SJJ

Međunarodni aerodrom Sarajevo

Tuzla

LQTZ

TZL

Međunarodni aerodrom Tuzla

Domaći

 

 

 

Banja Luka

LQBZ

 

Aerodrom Zalužani Banja Luka

Bihać

LQBI

 

Aerodrom Golubić Bihać

Ćoralići

LQCO

 

Aerodrom Ćoralići

Glamoč

LQGL

 

Aerodrom Glamoč

Kupres

LQKU

 

Aerodrom Bajramovići Kupres

Livno

LQLV

 

Aerodrom Livno

Mostar

LQMJ

 

Aerodrom Jasenica Mostar

Prijedor

LQPD

 

Aerodrom Prijedor

Sarajevo

LQBU

 

Aerodrom Butmir Sarajevo

Tomislavgrad

LQTG

 

Aerodrom Tomislavgrad

Tuzla

LQJL

 

Aerodrom Jegen Lug Tuzla

Visoko

LQVI

 

Aerodrom Visoko

Vojni

 

 

 

Bihać

 

 

Vojni aerodrom Bihać - Grmeč

Sarajevo

LQSV

 

Vojni aerodrom Sarajevo

Tuzla

 

 

Vojni aerodrom Tuzla

Korisni linkovi

http://www.banjaluka-airport.com/

http://www.mostar-airport.ba/

http://www.sarajevo-airport.ba/

http://www.tuzla-airport.ba/