Pretražite smještajne kapacitete, rent-a-car, ugostiteljske objekte

 
 
Važni telefonski brojevi u BiH
Podijeli
 

POLICIJA 122
VATROGASCI 123
HITNA POMOĆ 124
POMOĆ NA CESTAMA 1282/1285/1288
SOS TELEFON 1209, 051/314 518; 032 418 603; 035 251 666
Poziv u hitnim slučajevima 112
Tačno vrijeme 125
Obavještenja o brojevima pretplatnika 1182/ 1185/ 1186/ 1188
Prijava međumjesnih razgovora u poluautomatskom saobraćaju 1200
Prijava međunarodnih razgovora 1201
Vojna policija 1206
Vojna medicinska hitna pomoć 1207
Prijava smetnji 1272
Poziv u određeno vrijeme 1401/ 1400
Test telefonskog aparata 1405
Ultra centar za brigu o korisnicima 1423
EMS - brza pošta 1417
Predaja telegrama telefonom 1202
Taxi služba, Sarajevo 033/1515
Taxi služba, Tuzla 035/1517
Taxi služba, Zenica  032/1515
Taxi služba, Banja Luka 051/1544
Taxi služba, Mostar 036/318-876
Savez potrošača BiH Sarajevo - vruća linija 1208
Međunarodni Aerodrom, Sarajevo - informacije 033/289-100