Pretražite smještajne kapacitete, rent-a-car, ugostiteljske objekte

 
 
Marketing
Podijeli
 

Portal Vodič.ba kao najveća baza turističkih informacija u Bosni i Hercegovini daje Vam mogućnost marketinških prezentacija, reklamiranja, promocija i ostvarivanja drugih Vaših zamisli. Velika posjećenost našega Portala i gradskih stranica daje garanciju da će Vaša marketinška poruka, odnosno Vaša usluga ili proizvod biti primijećeni.
Osnovna ponuda obuhvata zakup reklamnog prostora na pozicijama nekoliko banera:
BOX A (170x100 px) – Statični banner, prikazuje se na svim linkovima, po dogovoru i na gradskim stranicama
BOX B1 (440x 90px) – Statični banner, vidljiv na linkovima po izboru uključujući i početnu stranu, po dogovoru i na gradskim stranicama
BOX B2 (440x 90px) – Statični banner, vidljiv na linkovima po izboru uključujući i početnu stranu, po dogovoru i na gradskim stranicama
BOX C1 (430x80px) – Statični ili rotirajući banner, vidljiv na svim linkovima, po dogovoru i na gradskim stranicama
BOX C2 (430x80px) – Statični ili rotirajući banner, vidljiv na svim linkovima, po dogovoru i na gradskim stranicama
BOX D1 (210x100px) - Statični ili rotirajući banner, vidljiv na svim linkovima, po dogovoru i na gradskim stranicama
BOX D2 (210x100px) - Statični ili rotirajući banner, vidljiv na svim linkovima, po dogovoru i na gradskim stranicama
BOX E1 (210x200px) - Statični ili rotirajući banner, vidljiv na svim linkovima, po dogovoru i na gradskim stranicama

Posebna ponuda

-Izrada autorskog teksta sa fotografijama i postavljanje na Portal u formi informacije ili zasebnog promo linka (sa mogućnošću plasiranja informacije na 500 adresa medija i novinara u Regionu)
-Izrada reportaže i objavljivanje na Portalu u obliku promo linka
-Izrada fotoreportaže i objavljivanje na Portalu u obliku promo linka
-izrada e-brošure i postavljanje na Portal (tekst, fotografija, dizajn, do faze pripremljene za štampu – ovako pripremljen materijal možete štampati kao svoju brošuru)
-izrada korporativnog filma do 10 minuta trajanja i postavljanje na Portal (umnožavanje i promocija)
-izrada web stranice i njena promocija
-promocija turističkog, ugostiteljskog ili drugog objekta, proizvoda ili ponude
-organizacija događaja (simpozij, kongres, obilježavanje godišnjice, rođendana, otvaranja sezone...), promocije itd.
-izrada news lettera sa Vašom ponudom i slanje na ciljane adrese (u našoj bazi je više hiljada adresa)
-vođenje promotivne kampanje
-kompletna usluga odnosa s javnošću sa izradom strategije internog i eksternog komuniciranja (efikasna pomoć u kriznim situacijama, kreirajnje strategije kriznog komuniciranja i njeno provođenje do rješenja krizne situacije)
-brendiranje turističke destinacije, ugostiteljskog objekta, proizvoda...
-izrada sredstava vizualne komunikacije (logo, memorandum, slogan, vizit-karte, brošure, afiše...)

Za cijene određene usluge, molimo Vas pošaljite upit na e-mail: marketing@vodic.ba