Neum - O gradu

Neum je grad i cenar opštine na krajnjem jugu Bosne i Hercegovine. Nalazi se na području turističke regije južnog Jadrana i jedini je izlaz Bosne i Hercegovine na Jadransko more. Grad se nalazi na primorskom dijelu Bosne I Hercegovine u regiji južni  Jadran, u trokutu turističkih središta MAKARSKA - MOSTAR - DUBROVNIK, i od otvorenoga mora Jadrana zaklonjen poluotokom Pelješac, poluotokom Klek i njihovim prekrasnim uvalama, lučicama i turističkim i ribarskim naseljima.

Pretražite smještajne kapacitete, rent-a-car, ugostiteljske objekte