Pretražite smještajne kapacitete, rent-a-car, ugostiteljske objekte

 
 
Rijeka Sana
Sana
Podijeli
 

Sana je rijeka u Bosanskoj Krajini i najveća desna pritoka Une. Uz Unu i Neretvu smatra se jednom od najljepših i najčistijih rijeka u BiH. Duga je 146 km, s površinom porječja od 3370 km².

Rijeka Sana je bistra i hladna planinska rijeka.Dobila je ime od starih Latina zbog svoje čistoće i ljekovitosti: “sanus” što znači zdravlje. Izvire u Donjoj Pećkoj, na području opštine Mrkonjić i od izvora pa sve do Ključa je veoma čista. Sanu formiraju tri kraška vrela koja se na dužini od 1,5 km spajaju u jedan tok. Ona uglavnom zadržava sjeverni pravac do Prijedora, kada teče na zapad i drži se tog pravca do svog ušća u Unu. Nasuprot Uni, Sana ima mnogo manje osobina kraške rijeke, mada se ne može reći da je bez njih. Tako bi se do Sanskog Mosta mogla okarakterisati kao prelazna kraška rijeka, a dalje nizvodno ima sve osobine normalnog riječnog toka.

Od svog vrela pa do ulijevanja u Unu, na dužini od 138 km, Sana savlađuje pad od 303,73 m. Dio toka do Sanskog Mosta, dužine 72 km, raspolaže padom od 262,52 m, a ostatak od 41,21 m otpada na dionicu do Bosanskog Novog.

U mjesecu junu se održava manifestacija “Dan rijeke Sane”, ekološka manifestacija koja ima za cilj zaštitu i očuvanje rijeke, kao i promociju vrijednosti ekologije i zaštite čovjekove okoline. U centru zbivanja ove manifestacije je ekološka štafeta koja ide od izvora Sane u opštini Ribnik do ušća rijeke u Unu u opštini Novi Grad. Učesnici ove manifestacije su sportska i ekološka društva u slivu rijeke Sane.