Pretražite smještajne kapacitete, rent-a-car, ugostiteljske objekte

 
 
Privreda
Podijeli
 

Razvoj privrede u Bosni i Hercegovini od najstarijih vremena temeljio se na iskorištavanju izuzetnih prirodnih bogastava. Zemlja sa 45 procenata teritorije pod šumama ima ogromne potencijale za razvoj drvne industrije. Nedovoljno su iskorištene mogućnosti u ovoj oblasti, posebno u razvoju kapaciteta za finalnu obradu drveta.

 

Okosnica energetskih kapaciteta su vodom bogate rijeke: Sava, Neretva, Drina, Vrbas..., te bogata mineralna nalazišta željeza, uglja, boksita, soli, gipsa.  Razvijeno je rudarstvo, crna metalurgija i proizvodnja čelika, proizvodnja aluminija, strojogradnja, papirna, tekstilna i drvna industrija (45% teritorija pod šumama). Ističu se i automobilska industrija, proizvodnja duhana, namještaja i prerada nafte. U nizinskim dijelovima uzgajaju se žitarice (pšenica i kukuruz), duhan, krompir, šljive, jabuke i ostalo voće i povrće. Razvijeno je govedarstvo i svinjogojstvo, ovčarstvo i proizvodnja sira.

Najveći iznosi ukupnog bruto proizvoda ostvaruju se u industriji, uslužnim djelatnostima i poljoprivredi. Nude se izuzetne mogućnosti u energetskom sektoru kroz dodatnu eksploataciju raspoloživih energetskih kapaciteta u rijekama i mineralnim nalazištima, ali i kroz iskorištavanje potencijala u alternativnim energetskim izvorima: proizvodnja energije korištenjem snage vjetra i sunca.
Glavni izvozni partneri su Italija, Hrvatska, Njemačka, Austrija (9.3%) i Slovenija, a glavni uvozni partneri su Hrvatska, Slovenija, Njemačka, Italija, Mađarska, i Austrija. vodic.ba; foto: M.P.