Sarajevo - O gradu

Sarajevo je glavni grad države Bosne i Hercegovine. Ono je njen administrativni, privredni, kulturni, univerzitetski i sportski centar.

Grad Sarajevo je jedinica lokalne samouprave koju čine četiri gradske općine: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad.

(Foto/Jasmina Mehmedović)

Pretražite smještajne kapacitete, rent-a-car, ugostiteljske objekte