Pretražite smještajne kapacitete, rent-a-car, ugostiteljske objekte

 
 
Uslovi korištenja i odricanje odgovornosti
Podijeli
 

Vodic.ba je specijalizirani bosanskohercegovački, višejezični Web portal za turizam. Namijenjen je turistima koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu, turistima koji žele putovati unutar Bosne i Hercegovine, poslovnim ljudima, turističkim agencijama, preduzećima sa djelatnošću u turizmu, institucijama, građanima BiH i pojedincima, zainteresiranim za povezivanje, razmjenu iskustava i eventualno unaprjeđenje poslovanja, te upoznavanje Bosne i Hercegovine. Na portalu Vodic.ba pojavljuju se fotografije, tekstovi, prijedlozi, oglasi, tenderi, konverzacija na forumu, sugestije i savjeti (stručnjaka) po raznim pitanjima, vrlo često utemeljeni na ličnim stavovima i istraživanjima (tekstovi su podložni i nenamjernim greškama), koja ne moraju uvijek biti tačna, precizna i pouzdana, tako da Vodic.ba ne garantuje neškodljivu upotrebu svih podataka objavljenih na portalu. Naravno, posjetioci mogu naći veliki broj tačnih, zanimljivih i originalnih informacija, kreacija, ideja i prijedloga, čime je Vodic.ba preuzeo primat najznačajnijeg portala specijaliziranog za turizam u BiH. Potpuno isti sadržaji, istoga vlasnika, pod istim uslovima nalaze se i na domeni www.tourBH.com , a sadržajni dio kompletnoga portala su i stranice za gradove i općine/opštine u cijeloj BiH koje su postavljene kao poddomena www.opcina.vodic.ba  
Ni jedan autor, sponzor ili naš partner, te osoba na bilo koji način povezana sa portalom Vodic.ba ne može biti odgovoran za sadržaj informacija koje koristite. Također, neki tekstovi koji se tiču zakona i zakonske regulative, koje donosimo na našim stranicama, mogu kršiti neke od zakona u zemljama, entitetima, kantonima ili općinama u kojima se Vi nalazite. Stoga, Vodic.ba nema nikakvu odgovornost za tumačenje zakona izvan područja za koja je zakon namijenjen.
Niko ne može zahtijevati od portala Vodic.ba, niti ga smatrati odgovornim, za štete nastale upotrebom informacija na ovom portalu. Objavljene informacije ne predstavljaju i ne podrazumijevaju nikakvu vrstu ugovora između Vas i Vodic.ba o upotrebi informacija. Imate ograničenu dozvolu za korištenje sadržaja sa Vodic.ba, ali time se ne definira i ne pretpostavlja nikakva ugovorna ili vanugovorna odgovornost Vodic.ba, uredništva, suradnika i sponzora. Autorski tekstovi, dizajn, patentna prava, projekti i softveri, zaštitni znakovi, zbirni znakovi, prava ličnosti i druga prava, vlasništvo su dotičnih vlasnika i po tom principu mogu se koristiti, u skladu sa važećim zakonima. Sadržaje objavljene na portalu Vodic.ba ne možete koristiti izuzev u svrhe za koje su namijenjeni. Vodic.ba, osim ako je drugačije naglašeno, ne podržavaju niti su povezani sa bilo kojim od vlasnika tih prava i ne mogu Vam uspupiti ta prava. Vaša upotreba tih prava su Vaš sopstveni rizik. Vlasništvo autora Tima Vodic.ba i ustupanje prava definirat ćemo dogovorno i ugovorno, ukoliko postoje zahtjevi, a do tada, nije dozvoljeno kopiranje, korištenje, dalje stavljanje u promet, te druge aktivnosti kako to predviđa Zakon o autorskim pravima.

Vodic.ba