Vlasenica - Korisne informacije

Važniji telefoni: 

OPŠTINA VLASENICA
tel: +  387 56 734-710 

POŠTA 
tel: +  387 56 734-027,733-490 

TELEKOM 
tel: +  387 56 710-000 

STANICA POLICIJE 
tel: +  387 56 733-010,122 

VATROGASNA SLUŽBA 
tel: +  387 56 733-693,123 

DOM ZDRAVLjA
tel: +  387 56  733-468,124

APOTEKA „PRVI MAJ“ 
tel: +  387 56 733-236

Pretražite smještajne kapacitete, rent-a-car, ugostiteljske objekte